MIDDELKERKE


- Middelkerke - Mannekensvere - Schore - Slijpe - Sint-Pieters-Kapelle - Leffinge - Wilskerke - Lombardsijde - Westende -
w w w . l o k a a l . b e

Randgemeenten: | Nieuwpoort | Diksmuide | Koekelare | Gistel | Oostende |

ZOEKEN Geavanceerd zoeken

Selecteer het zoeksysteem


MENU
- Hoofdpagina
- Nieuws
- Webindex
- Statistiek
- Verkiezingen
- Natuur
- Werkaanbiedingen
- Hulporganisaties
- Colofon
- Stratenplan (beta)

TIP SITES
1 - start.lokaal.be
2 - zoek.nationaal.be
3 - postcode.nationaal.be

MET DANK AAN
- TheSteamFactory
Statistiek Middelkerke


Geografisch(1)
Oppervlakte: 75.70 km²

Bevolking(2)
Aantal inwoners: 17501
Aantal huishoudens: 7758
Aantal vreemdelingen: 330
Bevolkingsdichtheid (aantal inwoners per km²): 231.19
Leefruimte per inwoner (aantal m² per inwoner): 4325.47


Werkgelegenheid(2)
Aantal werkzoekenden (juni 2004): 410
Aantal oudere werklozen (mei 2004): 306

Financiën(4)
Aanvullende belasting op de personenbelasting (2004): 7 % (Het Vlaams gemiddelde is 7,19 %)
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (2004): 1600 (Het Vlaams gemiddelde is 1305)

Huisvesting(3)
Gemiddelde prijs bouwgrond per m² (2003): 85,26 euro bij 9,01a

Verkeer en vervoer
Aantal ingeschreven voertuigen (3): 9324
Aantal verkeersongevallen per jaar (gemiddelde '98-'00)(2): 161
Aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop per jaar (gemiddelde '98-'00)(2): 6

Ter info: Door bovenaan deze pagina op de naam van een randgemeente te klikken krijg je de gegevens te zien van die gemeente. Bij het vergelijken van gegevens is echter enige voorzichtigheid geboden, de gemiddeldelde grondprijs bijvoorbeeld geeft de gemiddelde prijs weer van alle verkochte bouwgronden, groot en klein. Aangezien kleine gronden over het algemeen duurder zijn kan het zijn dat gemeenten waar veel kleine gronden verkocht worden een hoge gemiddelde prijs hebben.

Bronnen
De gegevens weergegeven op deze pagina zijn afkomstig van:
(1) NIS - FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
(2) ECODATA, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
(3) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Planning en Statistiek
(4) Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
De gegevens op deze pagina worden regelmatig aangepast, toch is het mogelijk dat de meest recente cijfers nog niet opgenomen zijn. Gelieve hiervoor de bronnen (onderaan deze pagina) te raadplegen.

Lokaal.be - Officiele websites
1 - Middelkerke

Nationaal.be - Statistiek
- Ecodata
- Administratie Planning en Statistiek
- Iristat
- Nationaal Instituut voor de Statistiekcontact - lokaal.be - nationaal.be